Tin tức

Sấy thăng hoa sâm ngọc linh

Sấy thăng hoa sâm ngọc linh

Sấy thăng hoa là phương pháp làm khô tiên tiếng nhất hiện nay. Nguyên liệu được đông lạnh ở chân không thấp làm khô sản phẩm bằng cách thăng hoa hơi nước(từ thể rắn sang thể hơi gọi là thăng hoa). Sấy hăng hoa cũ sâm ngọc linh sẽ là khô sâm ngọc linh mà không thay đổi cấu trúc, màu sắc cũng như giữ nguyên thành phần các hoạt chất khi khô.

Phương pháp sấy lạnh

Phương pháp sấy lạnh

Không khí mang hơi ẩm lớn từ buồng sấy được đưa qua cục lạnh, tại đây, nhiệt độ của không khí được dung chất trong cục lạnh hấp thụ, hơi nước được ngưng tụ thành giọt nước chảy ra ngoài, qua cục lạnh là không khí khô có nhiệt độ thấp. Chúng tiếp tục được đưa qua cục nóng, tại đây, không khí khô được sấy nóng và được đưa trở lại buồng sấy để sấy khô sản phẩm. Đây là chu trình kín, chỉ có lượng nước trong sản phẩm là được đưa ra ngoài.

Phương pháp sấy thăng hoa

Phương pháp sấy thăng hoa

Sấy thăng hoa là quá trình tách nước hoặc dung môi khác từ sản phẩm đông lạnh bằng quá trình thăng hoa. Sự thăng hoa xảy ra khi một chất lỏng đông lạnh ở thể rắn chuyển trực tiếp sang thể hơi mà bỏ qua pha lỏng.

Top

   (0)