Sản phẩm

mỗi trang
Máy đông khô LyoPro-5 Call

Máy đông khô LyoPro-5

Máy đông khô( máy sấy thăng hoa) LyoPro-5 hay Freeze dryer công nghệ mới do Việt Nam sản xuất sử dụng đông khô thực phẩm như rau của quả, trái cây…, hoa tươi, thảo dược, … Buồng đông mẫu -40°C, Diện tích kệ: 5m², nhiệt độ kệ: Môi trường đến 90°C, Buồng ngưng 50kg đá, nhiệt độ buồng ngưng: -50°C.

Vui lòng gọi
Máy đông khô LyoPro-10 Call

Máy đông khô LyoPro-10

LyoPro-10 Freeze Dryer hay Máy đông khô LyoPro-10( Máy sấy thăng LyoPro-10) sản xuất tại Việt Nam sử dụng đông khô thực phẩm như rau của quả, trái cây…, hoa tươi, thảo dược, … Buồng đông mẫu -40°C, Diện tích kệ: 10m², nhiệt độ kệ: Môi trường đến 90°C, Buồng ngưng 100kg đá, nhiệt độ buồng ngưng: -50°C.

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-10 Call

Máy đông khô Lyo-10

Máy đông khô Lyo-10 hay máy sấy thăng hoa Lyo-10, còn gọi là Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng đông đá 10kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 1m²

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-20 Call

Máy đông khô Lyo-20

Máy đông khô Lyo-20 hay máy sây thăng hoa Lyo-20, còn gọi là Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 20kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 2m²

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-30 Call

Máy đông khô Lyo-30

Máy đông khô Lyo-30 hay máy sấy thăng hoa Lyo-30, còn gọi Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 30kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 3m²

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-50 Call

Máy đông khô Lyo-50

Máy đông khô Lyo-50, máy sấy thăng hoa Lyo-50 hay Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 20kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -60°C, nhiệt độ kệ từ -40°C đến +70°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 5m²

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa 100kg Call

Máy sấy thăng hoa 100kg

Máy sấy thăng hoa Lyo-100 hay máy đông khô Lyo-100 sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 100kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 10m²

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa 50kg Call

Máy sấy thăng hoa 50kg

Máy sấy thăng hoa Lyo-50 hay máy đông khô Lyo-50 sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 50kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -60°C, nhiệt độ kệ từ -40°C đến +70°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 5m²

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa 30kg Call

Máy sấy thăng hoa 30kg

Máy sấy thăng hoa Lyo-30 hay máy đông khô Lyo-30 sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 30kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 3m²

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa 20kg Call

Máy sấy thăng hoa 20kg

Máy sấy thăng hoa Lyo-20 hay máy đông khô Lyo-20 sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 20kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 2m²

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa 10kg Call

Máy sấy thăng hoa 10kg

Máy sấy thăng hoa Lyo-10 hay máy đông khô Lyo-10 sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng đông đá 10kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 1m²

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa LyoPro-1 Call

Máy sấy thăng hoa LyoPro-1

Máy đông khô LyoPro-1( Máy sấy thăng LyoPro-1) sản xuất tại Việt Nam sử dụng đông khô thực phẩm như rau của quả, trái cây…, hoa tươi, thảo dược, chế phẩm sinh học … Buồng đông mẫu -40°C, Diện tích kệ: 1m², nhiệt độ kệ: Môi trường đến 90°C, Buồng ngưng 20kg đá, nhiệt độ buồng ngưng: -50°C.

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa thực phẩm LyoPro-5 Call

Máy sấy thăng hoa thực phẩm LyoPro-5

Máy sấy thăng hoa( máy đông khô) LyoPro-5 công nghệ mới do Việt Nam sản xuất sử dụng đông khô thực phẩm như rau của quả, trái cây…, hoa tươi, thảo dược, chế phẩm sinh học… Buồng đông mẫu -40°C, Diện tích kệ: 5m², nhiệt độ kệ: Môi trường đến 90°C, Buồng ngưng 50kg đá, nhiệt độ buồng ngưng: -50°C.

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa LyoPro-10 Call

Máy sấy thăng hoa LyoPro-10

Máy đông khô LyoPro-10( Máy sấy thăng LyoPro-10 sản xuất tại Việt Nam sử dụng đông khô thực phẩm như rau của quả, trái cây…, hoa tươi, thảo dược, chế phẩm sinh học … Buồng đông mẫu -40°C, Diện tích kệ: 10m², nhiệt độ kệ: Môi trường đến 90°C, Buồng ngưng 100kg đá, nhiệt độ buồng ngưng: -50°C.

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa khoa học Harvestright Call

Máy sấy thăng hoa khoa học Harvestright

Máy sấy thăng hoa khoa học Hảng sản xuất: Harvest – USA Là loại máy đông khô để bàn sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc sản xuất thử, sản xuất. Máy tự động làm đông lạnh mẫu trong buồng đông khô mà không cần phải mua thêm tủ cấp đông. Có khả năng đông khô mỗi mẻ từ 5kg đến 7kg nguyên liệu.

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-100 Call

Máy đông khô Lyo-100

Máy đông khô Lyo-100 (sấy thăng hoa Lyo-100) hay Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 100kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 10m²

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa tổ yến

Máy sấy thăng hoa tổ yến

Máy sấy thăng HRFD của Harvest - USA không những sử dụng sấy đông khô tổ yến mà còn có thể đông khô tất cả các loại thực phẩm như Rau, củ, quả, thịt, tổ yến, đông trùng hạ thảo và các loại dược liệu cây cỏ thiên nhiên. còn gọi là máy đông khô, freeze dryer...

160,000,000 đ
MUA NGAY
Máy sấy thăng hoa thực phẩm

Máy sấy thăng hoa thực phẩm

Máy sấy thăng hoa thực phẩm của Harvest - USA là loại máy dùng để đông khô thực phẩm hiệu quả, chất lượng và chi phí thấp

130,000,000 đ
MUA NGAY
Máy sấy thăng hoa Call

Máy sấy thăng hoa

Máy sấy thăng hoa Harvest scientific freeze dryers HRFDSCI của USA sử dụng trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, sản xuất thử và sản xuất. Đặt biệt là làm đông khô tất cả các loại thực phẩm, và một số dược liệu thiên nhiên...Máy đông khô, máy sấy thăng hoa tổ yến, máy đông khô đông trùng hạ thảo....

Vui lòng gọi

Top

   (0)