Máy sấy thăng hoa thực phẩm

mỗi trang
Máy sấy thăng hoa thực phẩm Sublimator 10EKS-R Call

Máy sấy thăng hoa thực phẩm Sublimator 10EKS-R

Máy sấy thăng hoa Sublimator 10EKS-R sử dụng đông khô thực phẩm, thẻo dược...

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa EKS-R Call

Máy sấy thăng hoa EKS-R

Máy sấy thăng hoa EKS-R của Zirbus là dòng máy sấy thăng hoa để đông khô thực phẩm.

Vui lòng gọi

Top

   (0)