Máy sấy thăng hoa thực phẩm

mỗi trang
Máy sấy thăng hoa thực phẩm

Máy sấy thăng hoa thực phẩm

Máy sấy thăng hoa thực phẩm của Zirbus với chi phí tiết kiệm năng lượng rất thích hợp cho sấy các thực phẩm bởi vì khi sấy thăng hoa thực phẩm cần phải tiêu hao ít năng lượng điện để giá thành sản phẩm không bị quá cao. Máy sấy thăng hoa thực phẩm hay còn gọi máy đông khô thực phẩm EKS-R.
Máy sấy thăng hoa thực phẩm Sublimator 10EKS-R

Máy sấy thăng hoa thực phẩm Sublimator 10EKS-R

Máy sấy thăng hoa Sublimator 10EKS-R sử dụng đông khô thực phẩm, thẻo dược...
Máy sấy thăng hoa EKS-R

Máy sấy thăng hoa EKS-R

Máy sấy thăng hoa EKS-R của Zirbus là dòng máy sấy thăng hoa để đông khô thực phẩm.

Top

   (0)