Máy sấy thăng hoa Đức

mỗi trang
Máy sấy thăng hoa Sublimator 50 EKS

Máy sấy thăng hoa Sublimator 50 EKS

Máy sấy thăng hoa Sublimator 10 EKS của Zirbus Germany với diện tích kệ 5.13m², nhiệt độ kệ -40°C đến +60°C(-55°C đến +60°C tùy chọn), buồng ngưng đá tối đa 75kg, nhiệt độ buồng ngưng -50°C (-75° tùy chọn). Sử dụng đông khô dược phẩm, thực phẩm, chế phẩm vi sinh... còn gọi là máy đông khô, freeze dryer
Máy sấy thăng hoa Sublimator 30EKS

Máy sấy thăng hoa Sublimator 30EKS

Máy sấy thăng hoa Sublimator 30 EKS của Zirbus Germany với diện tích kệ 3.15m², nhiệt độ kệ -40°C đến +60°C(-55°C đến +60°C tùy chọn), buồng ngưng đá tối đa 45kg, nhiệt độ buồng ngưng -50°C (-75° tùy chọn). Sử dụng đông khô dược phẩm, thực phẩm, chế phẩm vi sinh... còn gọi là máy đông khô, freeze dryer
Máy sấy thăng hoa Sublimator 10 EKS

Máy sấy thăng hoa Sublimator 10 EKS

Máy sấy thăng hoa Sublimator 10 EKS của Zirbus Germany với diện tích kệ 1.26m², nhiệt độ kệ -40°C đến +60°C(-55°C đến +60°C tùy chọn), buồng ngưng đá tối đa 15kg, nhiệt độ buồng ngưng -50°C (-75° tùy chọn). Sử dụng đông khô dược phẩm, thực phẩm, chế phẩm vi sinh... còn gọi là máy đông khô, freeze dryer
Máy sấy thăng hoa thí nghiệm Vaco 5

Máy sấy thăng hoa thí nghiệm Vaco 5

Máy sấy thăng hoa ( Máy đông khô thí nghiệm) model: VACO 5 và model: VaCo 5-II của hãng Zirbus Germany sử dụng đông khô mẫu trong phòng thí nghiệm dược phẩm, phòng thí nghiệm thực phẩm, phòng thí nghiệm công nghệ sinh học....VACO 5 Freeze Dryer
Máy sấy thăng hoa thí nghiệm Vaco 2

Máy sấy thăng hoa thí nghiệm Vaco 2

Máy sấy thăng hoa phòng thí nghiệm (may đông khô) model VaCo 2 và VaCo 2-II của Zirbus - Germany sử dụng đông khô mẫu trong phòng thí nghiệm dược phẩm, thực phẩm... freeze dryer...

Top

   (0)