Máy sấy đối lưu không khí nóng

mỗi trang
Tủ sấy đối lưu không khí nóng bằng quạt XU343 Call

Tủ sấy đối lưu không khí nóng bằng quạt XU343

Tủ sấy đôi lưu không khí nóng bằng quạt XU343 của France Etuves với thể tích 343 lít sử dụng sấy thực phẩm, dược phẩm, thảo dược hay sấy tiệt trùng... với nhiệt độ Max. 300°C

Vui lòng gọi
Tủ sấy đôi lưu không khi nóng bằng quạt XU490 Call

Tủ sấy đôi lưu không khi nóng bằng quạt XU490

Tủ sấy đôi lưu không khí nóng bằng quạt XU490 của France Etuves với thể tích 490 lít sử dụng sấy thực phẩm, dược phẩm, thảo dược hay sấy tiệt trùng... với nhiệt độ Max. 300oC

Vui lòng gọi
Tủ sấy đôi lưu không khí nóng bằng quạt 686 lít Call

Tủ sấy đôi lưu không khí nóng bằng quạt 686 lít

Tủ sấy đôi lưu không khí nóng bằng quạt XU686 của France Etuves với thể tích 686 lít sử dụng sấy thực phẩm, dược phẩm, thảo dược hay sấy tiệt trùng... với nhiệt độ Max. 300oC

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu không khí nóng bằng quạt Call

Tủ sấy đối lưu không khí nóng bằng quạt

Tủ sấy đôi lưu không khí nóng bằng quạt XU980 của France Etuves với thể tích 980 lít sử dụng sấy thực phẩm, dược phẩm, thảo dược hay sấy tiệt trùng... với nhiệt độ Max. 300oC

Vui lòng gọi

Top

   (0)