Máy đông khô

mỗi trang
Máy đông khô LyoPro-1 Call

Máy đông khô LyoPro-1

Máy đông LyoPro-1( Máy sấy thăng LyoPro-1) hay còn gọi Freeze Dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng đông khô thực phẩm như rau của quả, trái cây…, hoa tươi, thảo dược, … Buồng đông mẫu -40°C, Diện tích kệ: 1m², nhiệt độ kệ: Môi trường đến 90°C, Buồng ngưng 20kg đá, nhiệt độ buồng ngưng: -50°C.

Vui lòng gọi
Máy đông khô LyoPro-5 Call

Máy đông khô LyoPro-5

Máy đông khô( máy sấy thăng hoa) LyoPro-5 hay Freeze dryer công nghệ mới do Việt Nam sản xuất sử dụng đông khô thực phẩm như rau của quả, trái cây…, hoa tươi, thảo dược, … Buồng đông mẫu -40°C, Diện tích kệ: 5m², nhiệt độ kệ: Môi trường đến 90°C, Buồng ngưng 50kg đá, nhiệt độ buồng ngưng: -50°C.

Vui lòng gọi
Máy đông khô LyoPro-10 Call

Máy đông khô LyoPro-10

LyoPro-10 Freeze Dryer hay Máy đông khô LyoPro-10( Máy sấy thăng LyoPro-10) sản xuất tại Việt Nam sử dụng đông khô thực phẩm như rau của quả, trái cây…, hoa tươi, thảo dược, … Buồng đông mẫu -40°C, Diện tích kệ: 10m², nhiệt độ kệ: Môi trường đến 90°C, Buồng ngưng 100kg đá, nhiệt độ buồng ngưng: -50°C.

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-10 Call

Máy đông khô Lyo-10

Máy đông khô Lyo-10 hay máy sấy thăng hoa Lyo-10, còn gọi là Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng đông đá 10kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 1m²

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-20 Call

Máy đông khô Lyo-20

Máy đông khô Lyo-20 hay máy sây thăng hoa Lyo-20, còn gọi là Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 20kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 2m²

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-30 Call

Máy đông khô Lyo-30

Máy đông khô Lyo-30 hay máy sấy thăng hoa Lyo-30, còn gọi Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 30kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 3m²

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-50 Call

Máy đông khô Lyo-50

Máy đông khô Lyo-50, máy sấy thăng hoa Lyo-50 hay Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 20kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -60°C, nhiệt độ kệ từ -40°C đến +70°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 5m²

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-100 Call

Máy đông khô Lyo-100

Máy đông khô Lyo-100 (sấy thăng hoa Lyo-100) hay Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 100kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 10m²

Vui lòng gọi

Top

   (0)