Máy đông khô

mỗi trang
Máy đông khô Lyo-10

Máy đông khô Lyo-10

Máy đông khô Lyo-10 hay máy sấy thăng hoa Lyo-10, còn gọi là Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng đông đá 10kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 1m²
Vui lòng gọi
Máy đông khô 25kg

Máy đông khô 25kg

Máy đông khô 25kg hay máy sây thăng hoa E-25, còn gọi là Freeze dryer sản xuất tại Korea sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 20kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -60°C, nhiệt độ kệ từ -50°C đến +50°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 1.8m²
Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-50

Máy đông khô Lyo-50

Máy đông khô Lyo-50, máy sấy thăng hoa Lyo-50 hay Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 20kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -60°C, nhiệt độ kệ từ -40°C đến +70°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 5m²
Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-100

Máy đông khô Lyo-100

Máy đông khô Lyo-100 (sấy thăng hoa Lyo-100) hay Freeze dryer sản xuất tại Việt Nam sử dụng sấy thăng hoa (đông khô) rau, củ, quả, hoa, thảo dược, chế phẩm sinh học... với khả năng ngưng đá 100kg/mẻ, nhiệt độ buồng ngưng -45°C, nhiệt độ kệ từ -30°C đến +60°C, diện tích kệ đặt sản phẩm 10m²
Vui lòng gọi

Top

   (0)