saythanghoa.net

Sản phẩm được yêu thích

Sản phẩm mới

Sản phẩm hot

Tin tức mới

Phương pháp sấy thăng hoa

Sấy thăng hoa là quá trình tách nước hoặc dung môi khác từ sản phẩm đông lạnh bằng quá trình thăng hoa. Sự thăng hoa xảy ra khi một chất lỏng đông lạnh ở thể rắn chuyển trực tiếp sang thể hơi mà bỏ qua pha lỏng.

Xem tiếp

Phương pháp sấy lạnh

Không khí mang hơi ẩm lớn từ buồng sấy được đưa qua cục lạnh, tại đây, nhiệt độ của không khí được dung chất trong cục lạnh hấp thụ, hơi nước được ngưng tụ thành giọt nước chảy ra ngoài, qua cục lạnh là không khí khô có nhiệt độ thấp. Chúng tiếp tục được đưa qua cục nóng, tại đây, không khí khô được sấy nóng và được đưa trở lại buồng sấy để sấy khô sản phẩm. Đây là chu trình kín, chỉ có lượng nước trong sản phẩm là được đưa ra ngoài.

Xem tiếp

Danh sách sản phẩm

Tủ sấy chân không XFL050 Call
Tủ sấy chân không XFL120 Call
Tủ sấy chân không XFL240 Call
Tủ sấy chân không XFM020 Call
Máy đông khô LyoPro-5 Call

Máy đông khô LyoPro-5

Vui lòng gọi
Máy đông khô LyoPro-10 Call

Máy đông khô LyoPro-10

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-10 Call

Máy đông khô Lyo-10

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-20 Call

Máy đông khô Lyo-20

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-30 Call

Máy đông khô Lyo-30

Vui lòng gọi
Máy đông khô Lyo-50 Call

Máy đông khô Lyo-50

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa 100kg Call

Máy sấy thăng hoa 100kg

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa 50kg Call

Máy sấy thăng hoa 50kg

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa 30kg Call

Máy sấy thăng hoa 30kg

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa 20kg Call

Máy sấy thăng hoa 20kg

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa 10kg Call

Máy sấy thăng hoa 10kg

Vui lòng gọi
Máy sấy thăng hoa LyoPro-1 Call

Top

   (0)